Emmererfscheidenveen

Dorpshuis "de Stobbe"

buurtvereniging "Ons Achterhoek"

dorpsverenging "Plaatselijk Belang EmmerErf (PBEE)